Uprawnienia i obowiązki komisji


Uprawnienia i obowiązki komisji inwentaryzacyjnej. Reguły identyfikacji zasobów i wykonywanych poprzez nie czynności. Uznany ekspert, konsultant w zakresie controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej również zintegrowanych systemów informacyjnych. Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek Rady Programowej i redaktor czasopisma. Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu. Zrealizował liczne wdrożenia systemów controllingu w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju. Rachunek kosztów działań ABC. Wady tradycyjnego rachunku kosztów. Reguły identyfikacji zasobów i wykonywanych przez nie czynności. Rozliczenie kosztów według metody ABC. Wady i zalety metody ABC. Wyznaczenie optymalnego zakresu stosowania metody ABC. Metoda Lean Accounting. Wskazanie obszarów zastosowania tradycyjnego rachunku kosztów, rachunku ABC oraz metody Lean Accounting. Koszty niewykorzystanego potencjału. Obszary identyfikacji kosztów niewystanego potencjału według dewiz rachunkowości finansowej i zarządczej. Metody techniczne identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału. Klasyfikacja kosztów niewykorzystanego potencjału na zwiększające standard działalności, związane z utrzymaniem gotowości dodatkowo rzeczywiście wynikające z niewykorzystanego potencjału. Zasady identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału na kontach księgowych według norm rachunkowości finansowej i zarządczej. Prezentacja kosztów niewykorzystanego potencjału w rachunku zysków i strat według zasad rachunkowości zarządczej. Wskaźniki określające wielkość wykorzystania potencjału. Kalkulacja ceny według zasad stopnia wykorzystania potencjału. Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym presscom Ustalenie dwóch poziomów kosztów również ceny: według uzasadnionego wykorzystania potencjału również z nadwyżką na pokrycie kosztów niewykorzystanego potencjału. Zasady tworzenia rachunków marżowych. Identyfikacji wymiarów analizy. Ustalenie poziomów raportu marżowego. Zasady kolejności ujmowania kosztów w rachunku marżowych. Wpływ metod rozliczeń kosztów w zakresie kalkulacji kosztów wytworzenia na rachunek marżowy. Budżetowanie – zaawansowane techniki na rzecz controllera produkcji. Piramida wskaźników oparta na modelu Du Ponta jako narzędzie wspomagające budżetowanie. Zasady techniczne konstrukcji piramidy wskaźników. Wykorzystanie piramidy wskaźników jako narzędzia łączącego system Zrównoważonej Karty Wyników Balanced Scorecard z systemem budżetowania. Zasady wyznaczania wskaźników będących celami: strategicznymi na poziomie korporacyjnym (ogólnym) dodatkowo operacyjnymi na niższych poziomach struktury zarządzania. Ustalenie szczegółowości analizy według probierz czasowego horyzontu organizowania modelu w obszarze operacyjnym i strategicznym. Zasady konstrukcji struktury piramidy uwzględniającej specyfikę działalności firmy. Wprowadzenie do modelu wskaźników technicznych wykorzystywanych w procesie poprawy produktywności. Metody planowania przemiany wartości wskaźników w czasie. Wykorzystanie modelu w procesie budżetowania i systemach motywacyjnych. Wykorzystanie modelu w procesie inżynierii finansowej (poprawy wyników na poziomie ogólnym także pojedynczych fazach procesów i zasobach).

Tagi dla artykułu

Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym, Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym presscom, Uprawnienia i obowiązki komisji inwentaryzacyjnej