księgowość dla fundacjiStowarzyszenia i fundacje Kompendium obejmujące prawne aspekty działalności stowarzyszeń oraz fundacji praca o fundacjach i stowarzyszeniach stanowi zbiór obejmujące ustawowe aspekty działalności stowarzyszeń także fundacji. Przedstawia zasady tworzenia również sposób funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w sposób z większym natężeniem przejrzysty niż ma to miejsce w komentarzach do odpowiednich ustaw. Autor kompleksowo omawia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne problemy działania tych podmiotów, w szerokim obszarze uwzględniając aktualne orzecznictwo i piśmiennictwo. Prezentuje zarówno kształtowanie się instytucji stowarzyszeń i fundacji w ujęciu historycznym oraz zagadnienie wolności zrzeszania się w regulacjach prawa międzynarodowego i w przepisach Konstytucji. Organizacje pożytku publicznego Publikacja w sposób wszechstronny i konkretny omawia aspekty podatkowe dotyczące podmiotów jakimi są Organizacje Pożytku Publicznego, Fundacje i Stowarzyszenia. Lektura adresowana jest również do organów i osób zarządzających tymi podmiotami jakże i księgowych, biur rachunkowych i doradców podatkowych obsługujących te podmioty. praca o fundacjach i stowarzyszeniach ma na celu przestawienie tych podmiotów w roli podatnika, zatem obejmuje szczegółową analizę regulacji prawnej dotyczącej zasad funkcjonowano tych podmiotów, w tym pod kątem podatku VAT, dochodowego, PCC, opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości. Wyjaśnia: status prawny podmiotu, czyli OPP może prowadzić działalność gospodarczą, kiedy ustalony podmiot nabywa status podatnika VAT, reguły rozliczania podatku naliczonego VAT, zastosowanie zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie zwolnienia w podatku od nieruchomości, PCC i opłacie skarbowej

Najnowsze artykuły:

Top