Prawo restrukturyzacyjne jakie są możliwościPrawo restrukturyzacyjne - jakie są możliwości uzyskania oddłużenia przez przedsiębiorcę będącego osobą czy opłaca się korzystać z warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli? fizyczną? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne związki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym jakie składniki majątku nie wchodzą do masy upadłości? także zależności wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), jaka w rzeczy samej zmienia regulacje Prawa upadłościowego oraz jak efektywnie przeprowadzić postępowanie upadłościowego dłużnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej (upadłość konsumencka)? Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie wiedzy na temat znowelizowanych przepisów, a także wypracowanie w zakresie dyskusji i rozwiązywania casusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według nowych zasad postępowaniu upadłościowym, w szczególności postępowaniu upadłościowym prowadzonym względem osoby fizycznej, która nie prowadzi aktywności gospodarczej, dodatkowo postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule poprzez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia również mecenas posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego oraz zarządcy. Taka formuła szkolenia pozwoli na realizacja analizy omawianych problemów z najbardziej praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu poprzez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu poprzez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Najnowsze artykuły:

Top