dokumentacja pracownicza chomikuj


foto

Dodany: 2020-04-17
Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Komentarze: 3

W dokumentacja pracownicza rozporządzenie gofin

W dokumentacja pracownicza rozporządzenie gofin i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, jakże i elektronicznej. Nowy status pozwoli.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top