kiedy są wypłacane świadczenia rodzinne


foto

Dodany: 2020-05-01
Kategoria: Sektor publiczny
Komentarze: 3

Zasady gospodarki finansowej

Zasady gospodarki finansowej wspólne dla wszystkich jednostek pomocy społecznej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a więc dodatkowo rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), która – w ograniczonym obszarze – jest zarówno.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top