sprawozdawczość finansowa pdf


foto

Dodany: 2020-04-17
Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość
Komentarze: 1

sprawozdawczość finansowa egzamin i przekazanie gruntownej znajomości

sprawozdawczość finansowa egzamin i przekazanie gruntownej znajomości dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian obowiązujących od 2019 r. Przedstawione zostaną normy sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top