z czego zyje fundacja


foto

Dodany: 2020-05-27
Kategoria: Fundacje NGO
Komentarze: 0

Przeczytaj czy fundacja jest przedsiębiorcą i Organizacje

Przeczytaj - czy fundacja jest przedsiębiorcą i Organizacje pozarządowe nazywane w skrócie NGO to wszystkie podmioty, jakie nie są jednostkami ewentualnie organami administracji publicznej. Ich działalność nie jest nastawiona na zysk, a wspólną cechą charakterystyczną jest nieobecność powiązań z władzą publiczną. Do organizacji pozarządowych zaliczamy przykładowo różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, partie polityczne,.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top